Select Language:


Log In Email

Notice & Events

विश्व बिद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव द्वारा क्याम्पसको अवलोकन

2075/7/15

विश्व बिद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव आदरणीय प्रा.डा. देवराज अधिकारीज्यु तथा उहाँका स्वकीय सचीव (. अधिकृत)  देवेन्द्र रावलज्यु द्वारा ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसको अवलोकन

Back to top