Select Language:


Log In Email

Notice

2076/2/21

गर्मी विदा सम्बन्धमा

यस क्याम्पसको  स्नातक  तह B.Sc/BBS मा अध्यनरत विद्यार्थीहरु तथा प्राध्यापकज्यूहरुलाई त्रिविको नियमानुसार यहि जेष्ठ २२ गतेदेखि आषाढ १४ गते सम्म विदा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
Read More
2076/2/5

Invitation For The Bids

Aishwarya Multiple Campus Invites Sealed bids from eligible bidders for the construction of parking block /boundary.
Read More
2076/2/7

दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धि जरुरी सूचना

यस क्याम्पसको स्नातक तह BSc/BBS प्रथम दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले मिति २०७६ /०२/ १६ देखि संचालन हुने दास्रो त्रैमासिक परीक्षमा अनिवार्य उपस्थित हून सूचित गरीन्छ

Read More
2076/2/7

छात्रवृत्ति आवेदन फाराम सम्बन्धी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत स्नातक तह प्रथम  बर्षमा अध्ययनरत विज्ञान, व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ का लागि छात्रवृति दिनुपर्ने भएकोले गरिव तथा जेहेन्दार  विद्यार्थीहरुले तपसिलको मिति सम्ममा आवेदन फाराम भर्नका लागि सूचित गरिन्छ।

तपसिल

१। आवेदन फाराम भर्ने अन्तिम मितिः २०७६/०२/१५ गते वुधबार सम्म ।

Read More

Back to top