Notice

2079/5/28

ADMISSION OPEN !

Aishwarya multiple campus (A QAA certified institution) is a popular college within and beyond Sudurpaschim province for its epoch-making services since 2063 BS. The college offers a reliable platform with advanced level facilities to all scholars, those pursuing higher education.

 


Read More
2079/5/21

Admission Open !

ADMISSION OPEN for  BSc. & BBS
Read More
2079/4/31

INVITATION FOR THE BIDS

1.          Aishwarya Multiple Campus invites electronic bids from eligible bidders under National Competitive Bidding procedures.

Read More
2079/1/19

गृष्मकालिन विदा सम्वन्धि सूचना ।

यहि वैशाख २५ गतेदेखि जेष्ठ १५ गते सम्म गृष्मकालिन विदा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
Read More
2078/1/5

सूचना !

B.Sc. भर्ना सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी  सूचना !
Read More
2078/11/18

Invitation for Bids

Invitation for National Competitive Bidding (NCB) for the Construction of 2nd floor of Canteen building
Read More
2078/9/25

प्रेवश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे अत्यन्त जरुरी सूचना !

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिकसत्र २०७८/०७९ का लागि त्रि.वि.द्वारा सञ्चालित BBS प्रथम वर्षमा नया भर्ना कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ । साथै प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु लाई हार्दिक वद्याई ब्यक्त गर्दछौ ।

Read More Download File
2078/8/29

आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।।

४ वर्ष स्नातक तह प्रथम वर्ष
नियमित तर्फका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना ।​
Read More
2078/4/4

Admission Open !!

Admission Open in MBS Program at Aishwarya Multiple Campus
Read More
2077/12/31

सूचना

स्नातक तह प्रथम वर्षको लागी परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Read More

Back to top