Notice & Events

आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।।

2078/8/29

४ वर्ष स्नातक तह प्रथम वर्ष
नियमित तर्फका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना ।​

Back to top