Notice & Events

सूूचना ।

2080/1/28

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक सहयोग तथा Research Management Cell (RMC) ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा दुईदिने अनुसन्धान कार्यशाला सञ्चालन हुुने सम्बन्धमा ।

Back to top