Notice & Events

​छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

2080/10/4

Download File


 यस ऐश्वर्य बहुुमुुखी क्याम्पस छात्रवृत्ति छनौट समितिको यहि २०८०/१०/०४ गते बसेको बैठकको निर्णयानुुसार शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ को स्नातक तह B.Sc./ BBSप्रथम वर्षका लागि हाल दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धमा ।

Back to top